Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq » Aeronaviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Avropa Təşkilatı

Aeronaviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Avropa Təşkilatı
Европейская организация по обеспечению безопасности аэронавигации – Евроконтроль
European Organization for the safety of air navigation - Eurocontrol

Aeronaviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Avropa Təşkilatı 1960-cı ildə təsis olunmuşdur. Əsas məqsədi – mülki və hərbi hava gəmilərinin təhlükəsiz uçuşunun təmin edilməsi. Təşkilatın əsas vəzifəsi hava hərəkətində əlaqəli idarəetmə sisteminin yaradılmasıdır.
Ali orqan - Aeronaviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Daimi Komissiya. İcraedici orqan - Aeronaviqasiya təhlükəsizliyi Agentliyi
Mənzil-qərargahı Brüsseldə (Belçika) yerləşir.
Təşkilata 33 dövlət daxildir.