Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq » Beynəlxalq Naviqasiya Assosiasiyası

Beynəlxalq Naviqasiya Assosiasiyası
Международная Ассоциация Навигации
International Navigation Association (INA)

1885-ci ildə yaradılıb. 1905-ci ildə IX Beynəlxalq Gəmiçilik Konqresi İNA-nın statusunu – beynəlxalq texniki, qeyri-siyasi və qeyri-kommersiya təşkilatı kimi təsdiq etdi. Assosiasiyanın məqsədi çay və dəniz yollarının, şay və dəniz limanlarının, sahilyanı bölgələrin layihələndirilməsində, tikintisində, müasirləşdirilməsində, saxlanılmasında və istismarında tərəqqinin həvəsləndirilməsi yolu ilə çay və dəniz gəmiçiliyinin inkişafına yardım göstərməkdir.
İNA-nın idarəedici orqanları: Daimi beynəlxalq komissiya, Şura, İcraiyyə komitəsi, Təftiş komitəsi, Katiblik.
Mənzil-qərargahı Brüsseldə (Belçika) yerləşir.