Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Sazişlər və konvensiyalar » Müxtəlif nəqliyyat sahələri üzrə konvensiyalar

 1. Mülki aviasiya haqqında Beynəlxalq Konvensiya (07.12.1944) (Ratifikasiya olunub: 14.07.1992)

 2. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiya (19.02.1948) (Ratifikasiya olunub: 19.04.1995)

 3. Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Saziş (14.04.1891) (Ratifikasiya olunub: 12.03.1996)

 4. Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq  Konvensiya (23.06.1969) (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 5. Gəmilərdən çirkləndirilmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiya (29.12.1972) (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 6. Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında Konvensiya (20.10.1972) (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 7. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya (01.11.1974)  (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 8. Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya (01.12.1978) (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 9. Yük nişanlaması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (05.04.1966) (Ratifikasiya olunub: 22.04.1997)

 10. Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında Konvensiya (7.10.1952) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 11. Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında Konvensiya (23.09.1971) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 12. Hava gəmiləri üzərində hüquqların beynəlxalq miqyasda tanınması haqqında Konvensiya (19.06.1948) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 13. Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (16.12.1970) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 14. Beynəlxalq hava əlaqələri zamanı tranzit haqqında Saziş (07.12.1944) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 15. Plastik partlayıcı maddələri aşkar etmək məqsədi ilə onlara nişan vurulması haqqında Konvensiya (01.03.1991) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 16. Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiya (12.10.1929) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 17. 1929-cu il 12 oktyabr tarixli "Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyası"na Əlavə Konvensiya (18.09.1961) (Ratifikasiya olunub: 09.11.1999)

 18. Avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum olunmanın beynəlxalq nəticələri haqqında Avropa Konvensiya (03.06.1976) (Ratifikasiya olunub: 16.06.2000)

 19. Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin institusional əsaslarının yaradılması haqqında Çərçivə Sazişi (22.07.1999) (Ratifikasiya olunub: 24.10.2000)

 20. Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında" Bazel Konvensiyası (22.03.1989) (Ratifikasiya olunub: 16.02.2001)

 21. Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (1990) (Ratifikasiya olunub: 18.06.2004)

 22. Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (29.11.1969) (Ratifikasiya olunub: 18.06.2004)

 23. Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında 1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (19.11.1976) (Ratifikasiya olunub: 18.06.2004)

 24. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (1973) (Ratifikasiya olunub: 18.06.2004)

 25. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokol (17.02.1978) (Ratifikasiya olunub: 18.06.2004)