Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Sazişlər və konvensiyalar » Digər Beynəlxalq Təşkilatlar çərçivəsində

             EKMT üzrə (Avropa Nəqliyyat Nazirləri Konfransı)
 1. Avropa Nəqliyyat Nazirləri Konfransı haqqında Protokol (17.10.1953) (Ratifikasiya olunub: 27.11.1998)

  ECO üzrə (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı)

 2. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tranzit daşımaları üzrə Çərçivə Sazişi (09.05.1998) (Ratifikasiya olunub: 04.12.1998)

  OBSEP üzrə (Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı)

 3. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunda malların yol daşınmasının asanlaşdırılması haqqında Anlaşma Memorandum (06.03.2002) (Ratifikasiya olunub: 13.05.2003)

  ESCAP üzrə (Asiya və Sakit Okean üçün İqtisadi və Sosial Komisiya)

 4. Asiya Şosse Yolları Şəbəkəsi Hökumətlərarası Saziş (28.04.2004)(Ratifikasiya olunub: 05.04.2005)

  GUÖAM üzrə (Gürcüstan-Ukrayna-Özbəkistan-Azərbaycan-Moldova)

 5. GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlər arasında ticarətə və nəql etməyə yardım üzrə Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu (21.05.2004)

  TRACECA üzrə (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi)

 6. Brüssel Deklarasiyası (may 1993)

 7. Tarixi İpək Yolunun Bərpası üzrə Beynəlxalq Konfransın Son Kommünikesi (08.09.1998)(Ratifikasiya olunub: 27.10.1998)

 8. Tarixi İpək Yolunun Bərpası üzrə Beynəlxalq Konfransda imzalanmış Bakı deklarasiyası (08.09.1998)(Ratifikasiya olunub: 30.10.1998)

 9. Tarixi İpək Yolunun Bərpası üzrə Beynəlxalq Konfransda imzalanmış Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafına dair beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş (08.09.1998)(Ratifikasiya olunub: 30.10.1998)

 10. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və "TRASEKA" Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Daimi Katibliyi arasında Qərargah haqqında Saziş(Ratifikasiya olunub: 08.05.2001)

 11. Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Sazişə əlavələrin edilməsi haqqında Protokol (25.04.2002)(Ratifikasiya olunub: 13.05.2003)

  ILO üzrə (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı)

 12. Yeniyetmələrin donanmada kömür yükləyən və ya ocaqçı kimi işləməsinə icazə verilməsi üçün minimum yaş həddi haqqında 15 nömrəli Konvensiya. (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 13. Gəmilərdə çalışan uşaqların və yeniyetmələrin məcburi tibbi müayinəsi haqqında 16 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 14. Dənizçilərin vətənə qaytarılması haqqında 23 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 15. Gəmilərdə daşınan ağır yüklərin çəkisinin göstərilməsi haqqında 27 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 16. Gəmidə yükvurma və yükboşaltma ilə məşğul olan zəhmətkeşlərin bədbəxt hadisələrdən müdafiəsi haqqında 32 nömrəli Konvensiya (1932-ci ildə yenidən baxılmışdır) (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 17. Uşaqların dənizdə işləməsinə icazə verilməsi üçün minimum yaş həddi haqqında 58 nömrəli Konvensiya (1936-cı ildə yenidən baxılmışdır) (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 18. Gəmi aşpazlarına ixtisas şəhadətnamələri verilməsi haqqında 69 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 19. Dənizçilərin tibbi müayinəsi haqqında 73 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 20. Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında 92 nömrəli Konvensiya (1949-cu ildə yenidən baxılmışdır) (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 21. Dənizçilərin şəxsiyyətini təsdiq edən milli vəsiqələr haqqında 108 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 22. Maşınların qoruyucu qurğularla təchiz edilməsi haqqında 119 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 23. Balıqçılıq gəmilərində heyət üçün otaqlar haqqında 126 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 24. Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında 133 nömrəli Konvensiya (əlavə müddəalar) (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 25. Dənizçilər arasında istehsalatda bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması haqqında 134 nömrəli Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 03.07.1993)

 26. Yol nəqliyyatında iş vaxtının davamiyyəti və istirahət vaxtları haqqında 153 nömrəli Konvensiya (Vəsatət qaldırılıb)

 27. Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 12.05.2006)

 28. Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında 185 nömrəli Konvensiya(Ratifikasiya olunub: 12.05.2006)