Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Sazişlər və konvensiyalar » MDB çərçivəsində

 1. MDB iştirakçı-dövlətlərinin, Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Latviya Respublikasının, Litva Respublikasının, Estoniya Respublikasının mülkiyyəti olan yük vaqon və konteynerlərin birgə istifadəsi haqqında Saziş (İmzalanıb: 12.03.1993)

 2. Təhlükəli və boşalma yüklərinin dövlətlərarası daşımaları haqqında Saziş (İmzalanıb: 23.12.1993)

 3. Mülki aviasiya hava gəmiləri uçuşlarının axtarış-xilasetmə təminatının təşkili və keçirilməsi üzrə əməkdaşlıq haqqında Saziş (İmzalanıb: 09.12.1994)

 4. Beynəlxalq mülki aviasiya üzrə Konvensiyanın 83bis maddəsinin müddəalarının praktiki istifadəsi haqqında Saziş  (İmzalanıb: 09.12.1994)

 5. Sıxılmış təbii qazdan avtonəqliyyat vasitələri üçün mühərrik yanacağı kimi istifadə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 24.11.1995)

 6. Mülki aviasiyanın qanunsuz müdaxilə aktlarından müdafiəsinin təmin edilməsi üzrə əməkdaşlıq haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 24.11.1995)

 7. MDB iştirakçı-dövlətlərinin mülki aviasiyasının müasirləşdirilməsi haqqında Saziş (İmzalanıb: 03.11.1995)

 8. Boru kəmərləri magistralları ilə neft və neft məhsullarının tranziti sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında Saziş (12.04.1996) (Ratifikasiya olunub: 27.12.1996)

 9. MDB iştirakçı-dövlətlərinin mülki aviasiya texnikasının istismarı və təmirinin təmin edilməsi üzrə transmilli maliyyə-sənaye qrupunun yaradılması haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 10.04.1998)

 10. Nəqliyyat tariflərinin təyin olunması sahəsində razılaşdırılmış nəqliyyat siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Saziş (İmzalanıb: 17.01.1997)

 11. Sərnişinlərin və baqajın beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Konvensiya (Ratifikasiya olunub: 24.04.1998)

 12. Ümumi nəqliyyat məkanının formalaşdırılmasının və MDB iştirakçısı olan dövlətlərin nəqliyyat siyasəti sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətinin prinsipləri haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 17.04.1998)

 13. MDB iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında Saziş
 14.  (Ratifikasiya olunub: 21.05.2004)

 15. MDB iştirakçı-dövlətlərinin ərazisindən tranzit qaydaları haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 24.03.2000)

 16. MDB iştirakçısı olan dövlətlərin dəmir yolu nəqliyyatında vergiqoyma mexanizminin yaxınlaşdırılması sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Saziş (Ratifikasiya olunub: 02.04.2002)

 17. MDB iştirakçı-dövlətlərinin beynəlxalq avtomobil yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı əlaqəsi haqqında Saziş (İmzalanıb: 18.09.2003)

 18. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri sahəsində əməkdaşlığın əsas prinsipləri haqqında Memorandum (İmzalanıb: 18.09.2003)

 19. MDB iştirakçı-dövlətlərinin nəqliyyatda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri haqqında Deklarasiya(İmzalanıb: 18.09.2003)