Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Sazişlər və konvensiyalar » BMT Avropa Komissiyası çərçivəsində

BMT-nin tranzit nəqliyyatı üzrə Azərbaycan Respublikasının

qoşulduğu Beynalxalq Konvensiya və Sazişlər1.Beynəlxalq avtomomagistrallar haqqında Avropa Sazişi (15.11.1975)

2.Yol hərəkəti haqqında Konvensiya (08.11.1968)

3.Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiya (08.11.1968)

4.Yol nişanları və siqnalları haqqında Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişi (01.05.1971)

5.“Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin 

“Yolların nişanlanması barədə” Protokolu (01.01.1973)

6.Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və 

hissələr üçün vahid texniki qaydaların, və 

bu qaydalar əsasında verilən razılıqların qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin qəbul edilməsi haqqında Saziş (20.03.1958)

7.Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair 

vahid texniki qaydaların müəyyənləşdirilməsi haqqında Saziş (25.06.1998)

8.Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi (01.07.1970)

9.Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında Konvensiya (19.05.1956)

10.Beynəlxalq Yük Daşınması Kitabçası tətbiq edilməklə beynalxalq yük daşınmaları haqqında Gömrük Konvensiyası (14.11.1975)

11.Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalı haqqında Gömrük Konvensiyası (18.05.1956)

12.Konteynerlər haqqında Gömrük Konvensiyası (02.12.1972)

13.Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (21.10.1982)

14.Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında Avropa Sazişi (30.09.1957)

15.Tezkorlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşınmalar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri 

haqqında Avropa Sazişi (01.09.1970)BMT-nin tranzit nəqliyyatı üzrə Azərbaycan Respublikasının

qoşulması nəzərdə tutulan beynəlxalq Konvensiya və Sazişlər1.Əsas beynəlxalq magistral dəmir yolu xətləri haqqında Avropa Sazişi (31.05.1985)

2.Beynəlxalq kombinə edilmiş mühüm xətləri və müvafiq obyektlər haqqında Avropa Sazişi (01.02.1991)

3.Təkərli nəqliyyat vasitələrinin vaxtaşırı texniki baxışlarının vahid şərtlərinin qəbul edilməsi və bu baxışların qarşılıqlı 

tanınması haqqında Saziş (13.11.1997)

4.Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında Konvensiyaya Protokol (05.07.1978)

5.Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yükdaşıma müqaviləsi haqqında Konvensiyaya (YADK) elektron qaimə ilə 

əlaqədar Əlavə Protokol (20.02.2008)

6.Turistlər üçün gömrük imtiyazları haqqında Nyu-Yorkda imzalanmış Konvensiya (04.06.1954)

7.Şəxsi yol nəqliyyatı vasitələrinin müvəqqəti idxalı haqqında Nyu-Yorkda imzalanmış Gömrük Konvensiyası (04.06.1954)

8.Dəmir yolu ilə daşınan sərnişin və baqajın dövlət sərhədlərindən keçirilməsi şərtlərinin yüngülləşdirilməsi haqqında 

Beynəlxalq Konvensiya (10.01.1952)             (2858/1 02.06.2014)

9.Dəmir yolu ilə daşınan yüklərin dövlət sərhədlərindən keçirilməsi şərtlərinin yüngülləşdirilməsi haqqında 

Beynəlxalq Konvensiya (10.01.1952)             (2858/1 02.06.2014)

10.Beynəlxalq yük daşımalarında istifadə edilən və Pula (Pool) verilmiş konteynerlərə tətbiq edilən 

gömrük rejimi haqqında Konvensiya (21.01.1994)