Baş səhifə » Beynəlxalq əlaqələr » Sazişlər və konvensiyalar

Bütün nəqliyyat növləri üzrə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu saziş və konvensiyalar

BMT Avropa İqtisadi Komisssiyası çərçivəsində

MDB çərçivəsində

Digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində

Müxtəlif nəqliyyat sahələri üzrə konvensiyalar